Isool - Podlahy

foto foto foto

Podlahy

ISOOL, s.r.o. Velkoobchod a maloobchod s izolačním materiálem. V naší nabídce jsou jak technické izolace tak i stavební izolace.

  • Prodej izolačního materiálu k izolaci parovodů, horkovodů, kotelen, výměníkových stanic a průmyslového chlazení.
  • Prodej kvalitní tepelné izolace ze skleněných vláknem od českého výrobce Rotaflex k zateplení a zvukové izolaci střech, vnitřních příček, stěn podlah a stropů. Systém je vhodný pro obytné, průmyslové i zemědělské stavby.
  • Poradenská činnost: srovnání rozdílů mezi možnostmi zateplení, výpočet potřebné tloušťky izolace.


Orsil N


tl_files/isool/DATA/isover/orsil N.jpg

TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Desky N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, B30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím ORSIL N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2m při kladení vlysů. Desky jsou vhodné do obytných místností s užitným zatížením do 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2, přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 7 kN/m2, tj. 700 kN/m2. Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

λD = 0,036 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

Dynamická tuhost

Tepel. odpor RD

 

(mm)

(mm)

(m2)

(MN/m3)

(m2.K/W)

ORSIL N 2,0

20

1200 x 600

11,52

24

0,55

ORSIL N 2,5

25

1200 x 600

8,64

21

0,65

ORSIL N 3,0

30

1200 x 600

7,2

18

0,8

ORSIL N 4,0

40

1200 x 600

5,76

14,8

1,1

ORSIL N 5,0

50

1200 x 600

4,32

14,1

1,35

 

 

Orsil T-N

tl_files/isool/DATA/isover/orsil TN.jpg


TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Desky Orsil T-N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah v kombinaci s podlahovými pásky ORSIL N/PP - pod betonovou mazaninu (min. tl. 50 mm při tl. izolace 25 mm), železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, B30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm pro 25 mm < tl. izolace ≤ 50 mm) nebo anhydritový potěr (min. tl. 40 mm při tl. izolace 25 mm); vhodné do prostorů se zvýšeným užitným zatížením (užitné zatížení – plošné až 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2). Přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 10 kN/m2, tj. 1000 kN/m2 Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem roznášecí desky, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

λD = 0,039 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

Dynamická tuhost

Tepel. odpor RD

 

(mm)

(mm)

(m2)

(MN/m3)

(m2.K/W)

ORSIL T-N 2,5

25

1200 x 600

5,76

25

0,6

ORSIL T-N 3,0

30

1200 x 600

5,04

23,1

0,75

ORSIL T-N 4,0

40

1200 x 600

4,32

19,3

1

ORSIL T-N 5,0

50

1200 x 600

2,88

15,4

1,25

 

 

Orsil T-P

tl_files/isool/DATA/isover/orsil TP.jpg


LEHKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah v kombinaci s ORSIL N/PP podlahovými pásky. Vysoké nároky jsou kladeny na podklad suchých plovoucích podlah, na který se kladou vrstvy přesně řezaných desek. Tyto desky odolávají až 10 kN/m2, tzn. 1000 kg/m2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2.

λD = 0,039 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

Dynamická tuhost

Tepel. odpor RD

 

(mm)

(mm)

(m2)

(MN/m3)

(m2.K/W)

ORSIL T-P 2,5

25

1200 x 600

5,76

25

0,6

ORSIL T-P 4,0

40

1200 x 600

4,32

19,3

1

 

Orsil N/PP


tl_files/isool/DATA/isover/orsil npp.jpg

PODLAHOVÉ PÁSKY

Podlahové pásky N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých stěn a průchodů stropní konstrukcí. Omezují boční přenos kročejového hluku, jsou nedílnou součástí řešení skladby plovoucích podlah.

λD = 0,035 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

 

(mm)

(mm)

(ks)

ORSIL N/PP

15

50 x 1000

20

ORSIL N/PP

15

100 x 1000

20

 

Isover TANGO

tl_files/isool/DATA/isover/tango.jpg


TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Desky TANGO jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace těžkých plovoucích podlah, pod betonové mazaniny min. tl. 50 mm. Desky se doporučují pro zatížení do 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2 = stálé zatížení od konstrukce podlahy nad deskou + užitné zatížení dle daného provozu (byty vč. předsíní, chodeb, pokoje ubytoven, internátů, zotavoven apod.). Max. užitné zatížení je 2 kN/m2, tj. 200 kg/m2, přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové mazaniny, případně navrhnout její vyztužení. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

λD = 0,033 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

Dynamická tuhost

Tepel. odpor RD

 

(mm)

(mm)

(m2)

(MN/m3)

(m2.K/W)

TANGO 2,0

20

1200 x 600

8,64

14

0,6

TANGO 2,5

25

1200 x 600

7,2

12

0,75

TANGO 3,0

30

1200 x 600

5,76

10

0,9

TANGO 3,5

35

1200 x 600

5,04

9

1,05

 

Isover TDPT


tl_files/isool/DATA/isover/tdpt.jpg

LEHKÉ A TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Desky TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí, pod betonové mazaniny min. tl. 50 mm (dle tloušťky izolace). Tyto desky odolávají až 10 kN/m2, tzn. 1000 kg/m2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové desky. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

λD = 0,033 (W.m-1K-1)

 

Označení

Tloušťka

Rozměry

Balení

Dynamická tuhost

Tepel. odpor RD

 

(mm)

(mm)

(m2)

(MN/m3)

(m2.K/W)

TDPT 1,5

15

1200 x 600

11,52

24

0,6

TDPT 2,0

20

1200 x 600

8,64

22

0,75

TDPT 2,5

25

1200 x 600

7,2

19

0,9

TDPT 3,0

30

1200 x 600

5,76

17

1,05

TDPT 3,5

35

1200 x 600

5,04

16

1,2

TDPT 5,0

50

1200 x 600

3,6

14

1,5

TDPT 6,0

60

1200 x 600

2,88

12

1,8