Isool - Knaufinsulation

foto foto foto

Skelná vata Knauf

ISOOL, s.r.o. Velkoobchod a maloobchod s izolačním materiálem. V naší nabídce jsou jak technické izolace tak i stavební izolace.

  • Prodej izolačního materiálu k izolaci parovodů, horkovodů, kotelen, výměníkových stanic a průmyslového chlazení.
  • Prodej kvalitní tepelné izolace ze skleněných vláknem od českého výrobce Rotaflex k zateplení a zvukové izolaci střech, vnitřních příček, stěn podlah a stropů. Systém je vhodný pro obytné, průmyslové i zemědělské stavby.
  • Poradenská činnost: srovnání rozdílů mezi možnostmi zateplení, výpočet potřebné tloušťky izolace.


Knauf Classic 039


tl_files/isool/DATA/Knauf/Classic 039.jpg

Doporučená aplikace - Víceúčelové.

Možná aplikace – stropy a stropní podhledy , šikmé střechy, vnitřní stěny, vnější stěny

Izolační materiál Classic 039 je vyrobený z minerálních skelných vláken. Jde o multifunkční materiál. Využití jeho tepelně izolačních a zvukopohltivých vlastností může být v konstrukcích lehkých obvodových plášťů, primárně pak v konstrukcích na bázi dřeva a kovu, ale také v místech jako výplň trámových stropů. V případě aplikace do konstrukce se v případě otevřených difuzních systému nemusí z vnitřního líce aplikovat parotěsná zábrana. Ve skladbě se velmi dobře aplikuje mezi skeletový systém v dřeveném či kovovém roštu. Z vnější strany je opatřen dřevovláknitou deskou, na kterou se aplikují finální ochranné omítkové vrstvy nebo jako vnější vrstva je zde kovový obvodový plášť. Z vnitřní strany je v u dřevostaveb opět dřevovláknitá deska. U systémů, které nejsou difuzně otevřené, se doporučuje opatřit vnitřní stranu tepelné izolace parotěsnou zábranou.

U kovových obvodových plášťů má funkci parozábrany již vnější kovové opláštění. Materiál lze stejným způsobem aplikovat do horizontálních konstrukcí mezi trámoví stropů oddělujících různě vytápěné prostory. Při aplikaci do stropních systémů se nesmí opomenout aplikovat ke straně vytápěného prostoru na vnější líc tepelné izolace parotěsná zábrana.

Výhody

* vynikající tepelně izolační vlastnosti

* velmi dobrá požární odolnost

* snadná a lehká manipulace

* při pracovním kontaktu je velmi příjemný

* kompresní balení – snadnější doprava

* velmi dobře drží svůj tvar, ideálně vyplňuje daný prostor

* benefiy vyplývající z technologie ECOSE® Technology

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK
Třída reakce na oheň A1

Balení

Výrobek je balen v rolích. Je zabalen v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobcem a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku a doporučený způsob jeho aplikace.

 

Technické parametry Classic 039

Tloušťka
(mm)
Šířka
(mm)
Délka
(mm)
λD [W/mK] Tepelný odpor
R (m2 K/W)
80 1200 10 600 0,039 2,05
100
1200 8 500 0,039 2,56
120
1200 7 100
0,039 3,08
140 1200 6 100
0,039 3,59
150
1200 5 700
0,039 3,85
160 1200 5 300 0,039 4,10
180 1200 4 700
0,039 4,62
200 1200 4 300 0,039 5,13
220 1200 3 900
0,039 5,64
240 1200 3 500
0,039 6,15
260 1200
3 200 0,039 6,67Kanuf TI 140 Decibel

Doporučená aplikace - Vnitřní stěny

Možná aplikace - šikmé střechy

Izolační materiál TI 140 Decibel vyrobený z minerálních skelných vláken je určený převážně k užití v interiéru. Doporučuje se aplikace do dělicích stěn a příček. Dobře se aplikuje mezi jednotlivé sloupky sádrokartonových systémů. Vyplývá to i z jeho výrobní šířky,
která je prioritně pro tuto aplikaci 625 mm.

Pokud je materiál aplikován do konstrukce s různými režimy vytápění, pak jej musíme ze strany nevytápěného či ze strany částečně vytápěného prostoru ošetřit parotěsnou zábranou, která zabraňuje vniknutí interiérové vlhkosti dovnitř izolačního materiálu. Vnitřní obklad v místnosti může být sádrokarton, dřevěný obklad či jiný materiál vhodný a určený do těchto prostor. Výrobek šířky 1200 mm se velmi dobře aplikuje do šikmých střešních krokevních systémů. Pravidla aplikace jsou shodná jako u aplikace výrobku TI 140 U.

 

Výhody

* dobré tepelně izolační vlastnosti

* velmi dobrá požární odolnost

* velmi dobrá zvuková pohltivost

* dobře drží svůj tvar

* maximální eliminace prašnosti

* snadná a lehká manipulace

* při pracovním kontaktu je velmi příjemný

* benefity vyplývající z revoluční technologie ECOSE® Technology

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/mK

Třída reakce na oheň A1

 

Balení

Výrobek je balen v rolích. Jedno balení obsahuje dvě role pro výrobní rozměr 625 mm. Ve výrobním rozměru 1200 mm je v jednom balení pouze jedna role. Je zabalen v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku a doporučený způsob jeho aplikace.

 

Technické parametry TI 140 Decibel

Tloušťka
(mm)
Šířka
(mm)
Délka
(mm)
λ
(W/mK)
Hodnota R
(m2K/W)
120 1200 6400 0,040 3,05
140 1200 5000 0,040 3,55
160 1200 4500 0,040 4,10
180 1200 4 000 0,040 4,60
200 1200 3 500 0,040 5,10
220 1200 3 300 0,040 5,60
240 1200 3 000 0,040 6,15
50 2 x 625 14 000 0,040 1,25
75 2 x 625 9 300 0,040 1,85
80 2 x 625 8 700 0,040 2,00
100 2 x 625 7 000 0,040 2,50

Kanuf TI 137 U (Unifit 037)

Doporučená aplikace - šikmé střechy

TI 137 U (Unifit 037) vyrobený z minerálních skelných vláken je určený převážně k užití v interiéru. Doporučuje se pro aplikaci do šikmých střech. Dobře se aplikuje mezi jednotlivé krokve střešního krovu. Z vnější strany je nutno použít difuzní ochranou folii, která zabraňuje vniknutí případného kondenzátu dovnitř a dovoluje výrobku odvádět případný odpařený kondenzát.

Ze strany interiéru musí být materiál opatřen parotěsnou zábranou, která zabraňuje vniknutí interiérové vlhkosti dovnitř izolačního materiálu. Vnitřní obklad v místnosti může být sádrokarton, dřevěný obklad či jiný materiál vhodný a určený do těchto prostor. Tento výrobek má dostatečnou tuhost a dobře drží svůj tvar. S materiálem se velmi dobře pracuje, jeho speciální značení „+” umožňuje nenáročný odečet potřebného rozměru a následně snadné řezání.Výhody

* vynikající tepelně izolační vlastnosti

* velmi dobrá požární odolnost

* nadstandardní tuhost

* dobře drží svůj tvar

* maximální eliminace prašnosti

* snadná a lehká manipulace

* speciální značení „x” pro snadné řezání

* benefity vyplývající z revoluční technologie ECOSE Technology

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK
Třída reakce na oheň A1

 

 

Balení

Výrobek je balen v rolích. Je zabalen v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku a doporučený způsob jeho aplikace.

 

Technická data TI 137 U (Unifit 037)

Tloušťka(mm) Šířka(mm) Délka(mm) λD [W/mK] Tepelný odpor
R (m2 K/W)
60 1 200 10 500 0,037 1,60
80 1 200 7 900 0,037 2,15
100 1 200 6 400 0,037 2,70
120 1 200 5 900 0,037 3,20
140 1 200 5 000 0,037 3,75
160 1 200 4 400 0,037 4,30
180 1 200 3 900 0,037 4,85
200 1 200 3 200 0,037 5,40
220 1 200 3 500 0,037 5,90
240 1 200 2 900 0,037 6,45
*
*